Forbehold

Juridisk forbehold vedrørende brug af www.kff.dk

KFF (Kriminalforsorgsforeningen) bestræber sig på, at oplysninger, som gøres tilgængelige på KFF's hjemmeside www.kff.dk, er korrekte. KFF kan dog ikke indestå eller gøres ansvarlige for, at alle sådanne oplysninger, herunder talmæssige angivelser, pdf-filer etc., til enhver tid er korrekte, er gengivet uden fejl eller er fyldestgørende.

Det er umuligt for KFF at forhindre brugere af hjemmesiden i at foretage ændringer i elektroniske kopier af hjemmesiden, ligesom KFF er uden teknisk mulighed for efterfølgende at kunne dokumentere hjemmesidens indhold på ethvert givet tidspunkt. Elektroniske kopier af hjemmesiden kan derfor under ingen omstændigheder gøres gældende overfor KFF, idet der henvises til den til enhver tid eksisterende online version af hjemmesiden og de forbehold der i øvrigt fremgår af denne meddelelse.

Hvis du støder på fejl eller har kommentarer til www.kff.dk, så skriv til os.

Du kan også kontakte Kriminalforsorgsforeningens webredaktion på e-mail
webmaster@kff.dk.