Pædagogiske assistenter

Pædagogiske assistenter

Cirkulære om organisationsaftale for

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået organisationsaftale for pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen. //Der er nyt cirkulære på trapperne - gældende fra ult. 2019//

Personalestyrelsen nr.: 004-09
Gældende fra dato: 27.01.2009

Download organisationsaftale for pædagogiske assistenter, PDF /
(0,15 Mb)


 

 

Nyt lønsystem

 nCirkulære om aftale om

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område  (gældende)

Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Personalestyrelsen nr.: 003-09
Glædende fra dato: 27.01.2009
Ophæver: 003-08 013-05    

Download Cirkulære on Nyt Lønsystem, PDF (0,16 Mb)