Den 1. maj falder i år på en helligdag!

Men hvordan er reglerne for tjeneste på Grundlovsdag?

Hvert år er der mange som spørger til reglerne for tjeneste på grundlovsdag, og derfor indsætter vi Kriminalforsorgens interne regelsæt nedenfor.

I år er det ikke så interessant med den 1. maj, da den falder på Store Bededag, der i forvejen er en helligdag

Fra kriminalforsorgens administrative regelsamling:

Vedrørende tjeneste grundlovsdag

Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne. Efter finansministeriets bestemmelse og i overensstemmelse med hidtidig praksis holder direktoratet og kriminalforsorgens afdelinger lukket grundlovsdag.

For kriminalforsorgens øvrige tjenestesteder gælder, at personalet har fri efter kl. 12.00, hvis det er foreneligt med tjenesten.

Ved eventuel afspadsering på grundlovsdag skal der trækkes i tilgodehavende tid svarende til det antal timer, man skulle have gjort tjeneste.

Personale, der får fri efter kl. 12.00, skal noteres på tjenestelisten, således at der ikke udbetales særlige ydelser for den tid, man ikke gør tjeneste efter kl. 12.00.