Vedrørende tjeneste grundlovsdag

I kriminalforsorgens administrative regelsamling står der: Kriminalforsorgens anstalter, afdelinger, pensioner samt arrestinspektørerne. Efter finansministeriets bestemmelse og i overensstemmelse med hidtidig praksis holder direktoratet og kriminalforsorgens afdelinger lukket grundlovsdag.

I KFF antager vi derfor, at Områdekontorerne følger praksis for direktoratet.

For kriminalforsorgens øvrige tjenestesteder gælder, at personalet har fri efter kl. 12.00, hvis det er foreneligt med tjenesten.

Ved eventuel afspadsering på grundlovsdag skal der trækkes i tilgodehavende tid svarende til det antal timer, man skulle have gjort tjeneste.

Personale, der får fri efter kl. 12.00, skal noteres på tjenestelisten, således at der ikke udbetales særlige ydelser for den tid, man ikke gør tjeneste efter kl. 12.00.