KFF Tillidsrepræsentanter

Hvad er en tillidsrepræsentants opgaver?

Hvor meget tid må en tillidsrepræsentant bruge på tillidsrepræsentantarbejde?

Hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren i relation til tillidsrepræsentantens arbejde?

Har du spørgsmål til valg og valgbarhed af tillidsrepræsentanter, så kontakt venligst sekretariatet .

Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen

Kortfattet redegørelse for regler, som er gældende for alle overenskomst- og tjenestemandsansatte
tillidsrepræsentanter. (Dokumentdato: januar 2020)

Behandling af personoplysninger

Aftale om tillidsrepræsentanters behandling af personoplysninger i arbejdsgivers it-systemer, herunder arbejdsgivers tekniske bistand hertil på det statslige område.
Dec. 2020.

Download