KFF Tillidsrepræsentanter

Hvad er en tillidsrepræsentants opgaver?

Hvor meget tid må en tillidsrepræsentant bruge på tillidsrepræsentantarbejde?

Hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren i relation til tillidsrepræsentantens arbejde?

Har du spørgsmål til valg og valgbarhed af tillidsrepræsentanter, så kontakt venligst sekretariatet .

Tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen

Kortfattet redegørelse for regler, som er gældende for alle overenskomst- og tjenestemandsansatte
tillidsrepræsentanter. (Dokumentdato: januar 2020)

Whistleblowerordningen

Ordningen omfatter ansatte i Justitsministeriets departement, politiet, PET, anklagemyndigheden og kriminalforsorgen. 

Du kan indsende oplysninger om kritisable forhold, hvis du er ansat i eller samarbejdspartner til enten Justitsministeriets departement, anklagemyndigheden, politiet eller kriminalforsorgen.

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du læser Justitsministeriets retningslinjer på området. Her kan du bl.a. finde oplysninger om, hvad der er omfattet af whistleblowerordningen, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har som whistleblower.

Link til retningslinjerne:

Ønsker du at være anonym, skal du bl.a. være opmærksom på, at du skal undlade at oplyse dit navn eller andre personhenførbare oplysninger, at filer som dokumenter og billeder kan indeholde metadata, der kan betyde, at din anonymitet kompromitteres, at du ikke tilgår portalen via linket på en af myndighedernes hjemmesider, men i stedet indtaster webadressen https://wb.jm.dk i browseren, og at du skal undlade at anvende en computer, der er på en myndigheds netværk.

Link til indtastning af oplysninger: