KFF Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepresentanter

Hvad er en tillidsrepræsentants opgaver?

Hvor meget tid må en tillidsrepræsentant bruge på tillidsrepræsentantarbejde?

Hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren i relation til tillidsrepræsentantens arbejde?

Har du spørgsmål til valg og valgbarhed af tillidsrepræsentanter, så kontakt venligst sekretariatet .

 

Whistleblowerordning på vej

Ordningen kommer til at omfatte ansatte i Justitsministeriets departement, politiet, PET, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen.