Socialrådgiverordningen

Hvad tilbyder socialrådgiverordningen?


Hvad tilbyder socialrådgiverordningen? Det primære formål med socialrådgiverordningen er at sikre medlemmernes forsørgelse via en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi hjælper i alle typer af sociale sager indenfor sagsområderne sygedagpengeopfølgning, revalidering, fleks- og skånejob og førtidspension. Vi yder også hjælp til interne forflyttelser med mere.

Socialrådgivere kan vejlede og rådgive medlemmer, der på grund af sygdom eller sociale årsager har brug for hjælp til at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Kan et medlem af helbredsmæssige grunde ikke fortsætte inden for det hidtidige jobområde og heller ikke umiddelbart ved egen hjælp finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen, er medlemmet måske berettiget til omskoling, revalidering eller fleksjob. Hvis en fortsat arbejdsmarkedstilknytning er udelukket på grund af sygdom eller sociale årsager, kan vi støtte medlemmet med henblik på bevilling af social pension.

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med medlemmet og en eventuel lokal tillidsrepræsentant, sagsbehandler i bopælskommune, eventuelt arbejdsgiver eller andre relevante aktører. Hvis der bliver behov for, at vi repræsenterer et medlem i en sag, kan medlemmet skrive en fuldmagt til foreningens Socialrådgiverordning. Det kan være, hvis der er behov for at indhente aktindsigt eller hvis socialrådgiveren skal klage over en afgørelse på medlemmets vegne. Socialrådgivere kan efter behov deltage i rundbordssamtaler på arbejdspladsen eller ved opfølgnings- og planlægningssamtaler i bopælskommunen. Til socialrådgiverordningen er tilknyttet en lægekonsulent, som rådgiver og vejleder socialrådgivere i lægelige spørgsmål.

Kontakt sekretariatet hvis du ønsker at bruge ordningen.
 

 

Kontakt

Kriminalforsorgsforeningen
Sekretariatet
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.,
1153 København K.

Tlf. 33 31 43 12
Fax.35 26 19 53
Mail. Kff@Kff.dk

Træffetid kl. 09:00 – 15:00

Faglige sekretærer:
Birthe Jensen
Kim Schiødt

Konsulent:
Frede Kruse-Christiansen
Direkte mobil 40 28 08 64

Presse henvises til landsformanden
John Hatting
Pensionen Lysholmgård
Stavnsbjergvej 11
2650 Hvidovre

Telefon: 24 21 84 14