Syg med Job

Kampagnen Syg med job

Kampagnen Syg med job er en udløber af trepartsaftalen om nedbringelse af sygefravær, som FTF støtter og har været med til at planlægge. Kampagnen er nu skudt i gang. Der er produceret en kampagnepakke med foldere, skrabelodder og plakater, som vi håber rigtig mange vil bestille og bruge. Derudover er der sammensat en anvendelig PR-pakke med blandt andet faktaboks, citater og bannerannoncer, som er lige til at downloade og bruge på web og i fagblade. Det hele findes på www.sygmedjob.dk/kampagnematerialer.

Derudover er der sat navne og datoer på byer, der bliver besøgt i forbindelse med kampagneturen (se vedhæftede køreplan). Kampagneturens succes i de enkelte byer afhænger af, at der bliver lavet et godt dagsprogram, som kan ske i samarbejde med FTF´s medlemsorganisationer og lokalafdelinger. Hvis der er arrangementer i organisationerne eller på større arbejdspladser, som kampagnebilerne kan besøge, er der mulighed for at bruge materialerne eller kampagnebilerne. En anden mulighed er også, at fagpersoner på sygefraværsområdet, kan deltage ved besøg på arbejdspladser.

Ved interesse for ovenstående, skal henvendelse ske til Advice a/s, som er ansvarlig for kampagnens gennemførelse, ved:

Sanne Nørgaard Fink : sanne.f@adviceas.dk
eller
Morten Haahr : morten@adviceas..dk