Uddannelse

Arbejdsgiver betalt uddannelse

Partnerskabet for HR har udsendt ”Fælles retningslinjer for tjenestefrihed uden lønafkortning til uddannelseskurser mv. i Kriminalforsorgen” for at sikre en god, fremadrettet proces på området.

Til trods for at der kan forekomme lokale forskelle i omstændighederne vedrørende uddannelseskurser i Kriminalforsorgen, er intentionen med de fælles retningslinjer at sikre en mere ensartet behandling.