Kriminalforsorgen får en whistleblowerordning

Justitsministeren lover bedre beskyttelse af ansatte, der går til offentligheden med viden om ulovlige eller kritisable forhold på jobbet. ”Positivt! Det har fagbevægelsen arbejdet for i snart 15 år”, lyder det fra...[mere]

Samfundstjeneste virker ret godt.

Den foreslåede begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold bør ikke ske automatisk, men bør i alle tilfælde bero på en samlet vurdering. De sociale og personlige forhold skal indgå i vurderingen, så uddannelses- og...[mere]