Indmeldelse

Meld dig ind her

Personlige oplysninger
Oplysninger om tjenestedsted/arbejdssted
Oplysninger om a-kasse og medlemskab af KFF og FTF-A

Når du bliver overflyttet fra en anden statsanerkendt a-kasse beholder du dine rettigheder og pligter og du bevarer samtidigt din optjente anciennitet

Hvis du på nuværende tidspunkt er medlem af en anden fagforening gøres du opmærksom på, at du selv skal opsige dit faglige medlemskab heraf, idet KFF ikke har kompetence til dette.

Medlemskaber
Ønsker at blive meldt ind
Jeg har hørt om KFF fra
Samtykkeerklæring
Ved min indmeldelse giver jeg samtidig samtykke til, at FTFa og Kriminalforsorgsforeningen, må behandle, herunder indbyrdes udveksle oplysning om indmeldelsesoplysninger og det fagforeningsmæssige tilknytningsforhold (personfølsomme data). Behandlingen sker med det formål, at indmelde mig i de nævnte foreninger/organisationer.

Kontingent

Kontingentet til hovedforeningen er 455,- kr

Medlemskabet omfatter hovedforening og områdeforening og giver jf. foreningens gældende love en række rettigheder, herunder også særlige muligheder, der er beskrevet under punktet medlemsfordele