Forretningsudvalg

Forretningsudvalget

Udvalget består af Formanden, Hovedkasseren samt et medlem af Hovedbestyrelsen, valgt af Hovedbestyrelsen.

 

Formand John Hatting

Næstformand Susan Henriksen

Hovedkasserer Steen Rasmussen