Forretningsudvalg

Forretningsudvalget

Udvalget består af Formanden, Hovedkasseren samt et medlem af Hovedbestyrelsen, valgt af Hovedbestyrelsen.

 

Formand John Hatting

fung. Næstformand Susan Henriksen

Hovedkasserer Steen Rasmussen