Historie

Kriminalforsorgsforeningen blev stiftet den 18. september 1917.

Foreningen har gennem tiden skiftet navn som det ses af denne liste

Liste over foreningens navne gennem tiden  

  • Sept. 1917 Foreningen af tjenestemænd i de tre første lønningsklasser ved straffeanstalterne.
  • Dec. 1920 Foreningen af overordnede tjenestemænd ved straffeanstalterne.
  • Sept. 1934 Foreningen af overordnede tjenestemænd under fængselsvæsenet.
  • August 1934 Foreningen af overordnede tjenestemænd ved de under Fængselsvæsenet hørende Anstalter.
  • Juni 1943 Dansk Fængsels- og Arrestforening.
  • April 1960 Dansk Fængselsforening.
  • April 1974 Kriminalforsorgsforeningen.