Formænd

Foreningens Formænd

Sept. 1917 - Fængselsinspektør, Erik Pontoppidan Kampmann, Nyborg

April 1919 - Fuldmægtig, Otto Møller, Horsens

April 1920 - Kasserer, J. Aggerholm, Nyborg

Maj 1922 - Lærer, A. Ryge, Vridsløselille

April 1924 - Fuldmægtig, Otto Møller, Horsens

Juni 1925 - Værkmester, Aage Nielsen, Nyborg

April 1930 - Viceinspektor, K. Borgsmidt Hansen, Nyborg

Juni 1934 - Fuldmægtig, A. Possing, Vridsløselille

April 1936 - Fængselsforvalter, Otto Møller, Horsens

April 1938 - Bogholder, G. Møller, Københavns Fængsler

Maj 1942 - Overlærer, A. Ryge, Vridsløselille

Juli 1942 - Bogholder, Henry Horsnæs, Københavns Fængsler

Marts 1954 - Arrestforvarer, G. Jørgensen, Herning

Juli 1954 - Fuldmægtig, J.C. Abildgaard Jensen, Københavns Fængsler

Oktober 1962 - Forsorgsleder, H. Balle, Nyborg

April 1967 - Fuldmægtig, Poul Kjeldsen, Vridsløselille

Maj 1983 - Forsorgsleder, F Kruse-Christiansen, Københavns Fængsler

August 1983 - Fængselsforvalter, Frede Clausen, Herstedvester

Maj 1984 - Afdelingsleder, Fritjof Stern Nielsen, København Vest

Maj 1989 - Forstander, Mogens Madsen, Brøndbyhus