Administrationsforeningen

Administrationsforeningen

Foreningen er et rådgivende og vejledende organ med det formål at medvirke til:

1. At styrke sammenholdet mellem foreningens medlemmer, At udvide samarbejdet indenfor kriminalforsorgen, At forstærke relationerne mellem tjenestestederne og direktoratet (styrelsen).

2. At tilkendegive medlemmernes holdning til væsentlige spørgsmål af faglig karakter og i øvrigt at varetage medlemmernes tjenstlige interesser.

 

Kontakt

Formand Helle Thaarup
Helle.Thaarup@Kriminalforsorgen.dk
Statsfængslet Østjylland 
    

Næstformand Lone Jensen
Lone.Jensen@kriminalforsorgen.dk

Københavns Fængsler