FLF

Fængselslærerforeningen af 1952

stiftet den 29. august 1952

Som medlemmer af foreningen kan optages undervisere, der er beskæftiget ved undervisning eller administration af undervisning ved Kriminalforsorgens tjenestesteder.

Foreningens formål er:

at varetage medlemmernes interesser i løn-, arbejds- og ansættelsesforhold i samråd med den forhandlingsberettigede organisation at koordinere pædagogiske erfaringer. at arbejde for relevante undervisnings- og uddannelsestilbud ved Kriminalforsorgen at virke for en hensigtsmæssig indordning af disse tilbud i Kriminalforsorgens hele virksomhed at sikre bedre kursus- og efteruddannelsesmuligheder