1. april 2012: Lønnen for statsansatte stiger mindre end forventet.

Den 1. april 2012 stiger ansatte i staten med 1,31 procent. Da overenskomsten blev indgået for godt et år siden var det forventningen, at lønnen ville stige med 1,70 procent.

Topforhandler på statens område Flemming Vinther udtaler i dag den 19. dec.: Da vi indgik overenskomsten for det statslige område, forsøgte vi at tage højde for den private lønudvikling. Som alle ved, er det svært at spå - særligt om fremtiden. Nu kender vi den reelle lønudvikling i den private sektor, og den har været mindre, end vi forventede. Det betyder en justering af de kommende lønstigninger for statens ansatte. Det er ærgerligt men en konsekvens af reguleringsordningen.

Reguleringsordningen sikrer parallelitet i lønudviklingen mellem det offentlige og private område. Og den betyder, at de offentlige ansatte ikke bliver lønførende i forhold til det private arbejdsmarked. Samtidig betyder reguleringsordningen, at lønnen for de offentligt ansatte ikke sakker bagud i forhold til de privat ansatte. Det er et godt redskab, som betyder en stabil og ansvarlig lønudvikling i den offentlige sektor.

Læs mere på http://www.cfu-net.dk