16 års fængsel til 14 årige

Regeringen foreslår en fjernelse af strafrabatten til unge under 18 år. Kriminalforsorgsforeningen anbefaler regeringen at genoverveje forslaget.

 

Hvis man er gammel nok til at begå en forbrydelse, så man man også være gammel nok til at tage straffen, siger justitsministeren. I Kriminalforsorgsforeningen peger vi på, at ministeren nok glemmer en række årsagssammenhænge.

- I værste fald skal en 14 årige afsone 16 år, og det betyder at alle de vigtige år, hvor man skal lære at begå i samfundet bliver brugt i et fængsel, istedet for sammen med familien og vennerne. Nok skal man have en straf, men alle skal løslades en dag, og bliver straffen markant længere end tilfældet er i dag, vil det også være overvejende sandsynligt, at den unge får et langt og trøstesløst liv med nul uddannelse, arbejdsløshed og senere overførselsindkomst, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen.

http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2010/01/12/111532