A4: Socialt udsatte fylder fængslerne

Hver anden af de indsatte er blevet alvorligt svigtet som barn af sine forældre. Den offentlige hjælp svigter dem tilsyneladende også, siden så mange af dem ender i fængsel, siger fagfolk til Ugebrevet A4

Udadtil kan nogle af mændene i fængslerne og arresthusene virke stærke med pumpede overarme, voldsomme tatoveringer, forstenede blikke og grove bemærkninger. Men i virkeligheden er fangerne svagt rustede, skriver A4. 

De har sjældent en uddannelse, og mange lider under at have haft en dårlig barndom, viser en undersøgelse udført af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) for Ugebrevet A4. Hver anden af de indsatte er blevet forsømt så meget af sine forældre, at de sociale myndigheder har været nødt til at gribe ind.

Eksempelvis ved at anbringe dem i familiepleje, på børnehjem eller tilknytte en støttepædagog til familien. En række fagfolk tager tallene som et udtryk for, at det offentliges indsats halter, når så mange ender i fængsel, selv om myndighederne har forsøgt at hjælpe dem i deres barndom.

En af dem er formanden for Børnesagens Fællesråd og medlem af regeringens kommission vedrørende ungdomskriminalitet, Geert Jørgensen. »Den forebyggende indsats i forhold til socialt udsatte børn og unge skal være langt bedre. Ikke alene A4’s tal men en række sager fra de senere år, vidner om behovet. Eksempelvis må Københavns Kommune tage sin del af ansvaret for, at der ikke langt tidligere blev sat ind med hjælp til den unge mand, der endte med at dræbe den italienske turist Antonio Curra,« siger Geert Jørgensen til Uge brevet A4

http://ugebreveta4.dk/2009/200925/Baggrundoganalyse/Socialt_udsatte_fylder_faengslerne.aspx