Ændringer i ferieloven

Fra 1. maj 2012 fik ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis de blev syge under ferien.

De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet. Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. Nu er reglerne ændret.

Læs mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

http://perst.dk/Service%20Menu/News/2012%201%20halvaar/Aendringer%20i%20ferieloven.aspx