Afstanden mellem ledere og medarbejdere er vokset!

Offentlige ledere får flere medarbejdere under sig i takt med, at institutioner og afdelinger lægges sammen.

Dermed kommer lederen længere væk fra medarbejderne og bliver mindre synlig, viser en ny analyse.

En af ulemperne ved dette større ledelsesspænd er, at lederne kommer længere væk fra medarbejderne og borgerne. Det viser en analyse foretaget for OAO og LO af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning). Analysen er baseret på interviews af 12 særligt udvalgte ledere samt en spørgeskemaundersøgelse, som mere end 1200 ledere fra FOA, HK/Kommunal, HK/Stat, Socialpædagogernes Landsforbund og Fængselsforbundet har besvaret. 77 procent af lederne i undersøgelsen har op til 30 medarbejdere under sig.

Læs mere her: http://www.ftf.dk/ledelse/lederinfo/artikel/afstanden-mellem-ledere-og-medarbejdere-er-vokset