Alt for mange der dropper ud af skolen havner i fængsel

Forleden kunne Berlingske Tidende berette om, at flere hundrede børn sandsynligvis er droppet ud af folkeskolen i utide - altså uden 9. klasse. Det særligt chokerende er, at hverken skolen eller de sociale myndigheder er på banen og forsøger at sikre børnene den nødvendige skolegang.

 

I Kriminalforsorgsforeningen er vi alvorligt bekymrede, idet meget peger på, at dropper en elev ud af folkeskolen i utide, så er det overvejende sandsynligt, at den unge senere havner i kriminalitet og dermed i fængsel.

 

Fakta fra de danske fængsler: Blandt de 18 til 24 årige indsatte har 16 ,1 % ikke erhvervet sig 9. klasse. Ø  Til sammenligning er 0,0 % af den danske befolkning opført med  ”Ingen uddannelse” i Danmarks Statistiks Statistikbank. 

 

På den baggrund er det nærliggende at konkludere, at hvis ikke alle, så sidder i al fald en rigtig stor andel af dem uden 9. kl. i fængsel fra tid til anden.

 

     - Dropper du ud af skolen i utide, er det desværre overvejende sandsynligt, at du havner i fængsel. Det er en samfundsmæssig falliterklæring, hvis hundredevis af store børn er droppet ud af skolen til ingenting, for meget tyder på, at mange af dem får en langvarig kriminel løbebane, og det er ingen tjent med - heller ikke den unge selv, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen der bla. organiserer lærerne ansat i Kriminalforsorgen.

- Vi ved også, at børn der senere i livet havner i fængsel, også har kummerlige jobudsigter, idet de tørre tal viser, at selv tre år efter løsladelse, er mere end 60 % fortsat udenfor arbejdsmarkedet. Det betyder, at en ordentlig forebyggende indsats ikke bare er uendelige udgifter, men en direkte investering i menneskeligt råstof, der kan og vil bidrage til samfundet. På den måde får vi ikke kun en bedre sammenhængskraft i samfundet, men også færre ofre for kriminalitet og mere reel tryghed i dagligdagen - og det er da værd at efterstræbe, siger John Hatting.

- Folkeskolen må og skal kunne rumme alle - om ikke andet, så i specialklasser. For næsten ingen vil kunne klare sig jobmæssigt i dagens Danmark uden basale skolefærdigheder, siger John Hatting.

 Læs også: http://www.berlingske.dk/article/20090518/danmark/705170070