Ansatte skal beskyttes bedre mod vold efter arbejdstid

Hvert år bliver ca. 160.000 offentligt og privat ansatte udsat for vold

Derfor er det meget positivt, at regeringen nu foreslår at udvide arbejdsgivernes ansvar for ansatte, der udsættes for vold og trusler som følge af deres arbejde. Ansatte i udsatte jobs har brug for al den beskyttelse, de kan få. Det mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Arbejdsgivere skal fremover have pligt til at vurdere risikoen for arbejdsrelateret vold for deres ansatte uden for arbejdstid, foreslår regeringen. Det udvidede ansvar skal også omfatte pligt til at udarbejde retningslinjer for og instruere i, hvordan medarbejderne skal håndtere vold og trusler uden for arbejdstid.

FTF er hovedorganisation for en række af de faggrupper, der gennem deres arbejde med mennesker er særligt udsat for vold og trusler fx sygeplejersker, socialrådgivere, lærere og pædagoger ansat i fængslerne.

Ni procent af ansatte på FTF-området har været udsat for vold, og 12 procent har været udsat for trusler i forbindelse med deres arbejde, viser en undersøgelse af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø fra 2012.

Læs mere på FTF´s hjemmeside: http://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/ansatte-faar-bedre-beskyttelse-mod-vold-paa-jobbet