Arbejdsskadestyrelsen får dumpekarakter!

Kammeradvokaten retter stor kritik af Arbejdsskadestyrelsens behandling af sager om tab af erhvervsevne. 47 af de 103 undersøgte afgørelser har så mange fejl, at de skal tages op igen, fastslår Kammeradvokaten.

FTF er dybt utilfreds med omfanget af fejl, men er glad for, at beskæftigelsesministeren har handlet hurtigt og nu retter op på arbejdsgangene.

 

Kun halvdelen af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser om tab af erhvervsevne ville holde i retten. Det viser en rapport foretaget af Kammeradvokaten. Rapporten har undersøgt 103 afgørelser fordelt på 98 sager, og konkluderer, at 27 afgørelser er forkerte, 20 afgørelser er truffet på et mangelfuldt grundlag, og kun 50 afgørelser er korrekte. De sidste seks afgørelser kunne Kammeradvokaten ikke vurdere med tilstrækkelig sikkerhed.

Læs mere her: www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/ftf-brug-for-hurtige-og-store-forandringer-i-arbejdsskadestyrelsen