Barselloven er blevet ændret således, at en medmor får samme ret til fravær og dagpenge i forbindelse med barsel som en far

Den nye barselsaftale har virkning fra 1. november 2014

Finansministeriet og CFU har på baggrund af lovændringen ændret aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen) således, at medmødre sidestilles med fædre i relation til orlov med løn og pensionsoptjening i forbindelse med barsel.

Medmødre har desuden samtidig fået ret til omsorgsdage.

Se aftalen