Beskæftigelsesminister udvider arbejdsgivers ansvar

KFF: Regeringens planer om at udvide arbejdsmiljøloven er en god idé.

KRIMINALFORSORGSFORENINGEN peger på, at forslaget er tiltrængt: www.b.dk/nationalt/faengselsansatte-tiltraengt-med-bedre-arbejdsmiljoe

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens forslag om at udvide arbejdsgivers ansvar for at forebygge vold og trusler i de ansattes fritid er en sjælden god ide.

- Det er den slags initiativer vi har ventet på i årevis, og der skal nye tiltag i brug, siger formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting, som repræsenterer civilt ansatte lærere, pædagoger og andre ansatte i Danmarks måske mest belastede arbejdsmiljø.

- Det er indlysende, at arbejdsgiver hat pligt til at hjælpe ansatte både i arbejds- og fritid. Det må nødvendigvis suppleres med faglige redskaber til at styrke meningen med og indsatserne i arbejdet - eksempelvis bør alle ny-indsatte i fængsler og arresthuse screenes for psykisk sygdom, så de hjælpes bedst og hurtigst muligt, siger John Hatting.

- Ubehandlet Psykisk sygdom i fængslerne giver helt urimelige vilkår for både ansatte og indsatte, for man skal huske på, at der er tale om meget høje sygdomsrater af psykisk karakter blandt de indsatte i fængslerne - faktisk helt op til 90 procent viste en undersøgelse i foråret 2014, siger John Hatting.

KFF hilser sammen med FOA forslaget velkommen: www.information.dk/telegram/510210