Børnekonventionen fylder 25 år!

KFF: Vi siger tillykke og fraråder samtidig en sænkelse af den kriminelle lavalder.

 

En lang række faglige organisationer og eksperter fraråder en sænkelse af den kriminelle lavalder – se den vedhæftede pressemeddelelse.

”Det skal nævnes, at al tilgængelig forskning peger på at børn og unge, der indsættes i fængsel med voksne eller i lukkede ungdomsinstitutioner ikke afskrækkes, men selv adapterer de mere hærdede kriminelle normer, og dermed er vejen banet for en lang kriminel løbebane, som alt for ofte og efter et utal af fængselsophold ender med førtidspensionering og en kummerlig voksentilværelse”.

Ser vi på den kriminelle lavalder, må det være i alles interesse, at der lyttes til det kompleks af gode argumenter, der eksisterer for en kriminelle lavalder på 15 år, for vi står da som samfund bedre rustet, hvis vi bygger vores land op med lov, som tager afsæt i fakta og ikke følelser.

Ikke sjældent fremhæves en lavere lavalder i andre lande, og det er da rigtigt, at lavalderen er 6 år i USA, i England er den 10 år og i Scotland har de hævet den fra 8 til 12 år. Men nu har de angelsaksiske retstraditioner bare overordnet ikke som målsætning at hjælpe unge mennesker ud af deres kriminalitet, men anvender i stedet ofte meget lange fængselsstraffe, for har du begået kriminaliteten, så må du også kunne tage straffen, og er du i fængsel, så volder du ikke samfundet problemer. De nordiske traditioner har derimod længe bygget på grundlæggende værdier om reintegration og resocialisering, for alle skal igen være en del af civilsamfundet.

I Danmark anser vi alle mennesker - ikke mindst børnene - som værdifulde, og efter endt straf skal man jo helst bidrage til samfundet igen.

FN’s Komite for Barnets Rettigheder fastslog i 2007 i rapporten ’Children’s Rights in Juvenile Justice’, artikel 30, at en kriminel lavalder mellem 14 og 16 år er acceptabelt. Men komiteen gjorde det samtidig i artikel 32 klart, at medlemslande hele tiden skal arbejde på at hæve den kriminelle lavalder.

Fængsler og sikrede institutioner virker desværre stik modsat hensigten og fungerer langt hen ad vejen som avancerede forbryderskoler, der fastholder og cementerer unge menneskers kriminelle løbebane. Det er sørgeligt, men sandt, og derfor kan det på ingen måde udelukkes, at sænkes Den Kriminelle Lavalder, så medfører det mere kriminalitet.

/John Hatting