Bonus til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Fra 1. januar 2019 får tjenestemænd bonus efter optjening af 37 pensionsår, hvis de fortsætter med at arbejde

Tjenestemænd, der er i tjeneste efter det tidspunkt, hvor de har optjent 37 års pensionsalder, har ret til et engangsbeløb ved pensionering.

Cirkulære og aftale om engangsbeløb til tjenestemænd med mere end 37 års pensionsalder kan hentes her:

Cirkulære om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder 

Det skal især bemærkes, at uagtet aftalen stammer fra Overenskomstforhandlingerne i 2011, har den først ikrafttrædelse den 1. januar 2019.

Aftalen er endvidere lagt på www.retsinformton.dk, Moderniseringsstyrelsens samt KFFs hjemmeside og vil naturligvis blive omtalt i PAV ved næste opdatering. ,