Bureaukrati tager tiden

Lærerne er blandt de faggrupper i samfundet, som oftest bliver forstyrret af unødvendigt papirarbejde og uhensigtsmæssige arbejdsgange.

Næsten hver tredje socialrådgiver, pædagog og andre medarbejdere i FTF’s faggrupper oplever i høj eller meget høj grad, at bureaukrati forhindrer eller forstyrrer arbejdet med kerneopgaverne. Det svarer 29 procent i en ny undersøgelse blandt 24.000 FTF’ere. Dermed bliver medarbejdere fra alle FTF-brancher markant mere belastet af forstyrrelser i arbejdet end landsgennemsnittet.

Læs meget mere om undersøgelsen her: www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/ftf-vil-udvikle-den-offentlige-styring-i-partnerskab/