Civile har lige så meget sygefravær som betjente

Vidste du at sygefraværet for det uniformerede og civile personale i Kriminalforsorgen næsten er lige stort?

Det er faktisk rigtigt, hvis man altså deler sygefraværet op og kun ser på det korte sygefravær, skriver Kriminalforsorgen på deres Intranet.

Af statistikken fremgår det, at det korte sygefravær for det uniformerede personale i 2010 foreløbig ligger på 7,4 dage i gennemsnit pr. medarbejder, mens det ligger på 6,7 sygedage i gennemsnit pr. medarbejder for det civile personale. Der er med andre ord mindre end 10 % forskel på sygefraværet mellem de to grupper – når det kommer til det korte sygefravær, oplyser direktoratet for kriminalforsorgen.

I Kriminalforsorgsforeningen har vi længe haft fokus sygefraværet blandt de civilt ansatte, som de senere år er blevet højere og højere.

 -       "Vi er ikke det mindste i tvivl om, at en del af forklaringen skal findes i det øgede arbejdspres. Færre ansatte skal løse flere opgaver, og det slider på alle. Vi vil derfor fortsætte med at opfordre direktoratet til også at tage de civile grupper alvorligt, når arbejdsmiljøet skal bedres, siger fmd. for Kriminalforsorgsforeningen" John Hatting.