Danmark fængsler flest i Norden

En tværgående Nordisk Statistik for 2008-2012 er netop udkommet og kan hentes her på nedenstående link og på kriminalforsorgen.dk. hvor du også kan finde en del andre rapporter og statistikker om kriminalforsorgens arbejde.

Som det fremgår af tabellen fængsler Danmark flere pr. 100.000 borgere end i de øvrige nordiske lande. Du vil også kunne læse om forholdet mellem fængslede og løsladte i tilsyn, antallet af undvigelser, varetægtsfængslede, kvinder i fængsel og mange andre forhold på tværs af de nordiske lande.

 

Nordisk Statistik