Danmark har en billig og effektiv Kriminalforsorg!

Danmark driver en billig Kriminalforsorg sammenlignet med Norden

Når priserne pr. afsoningsdag sammenlignes med de øvrige nordiske lande viser de, at vi i Danmark driver en forholdsvis billig kriminalforsorg.

-          Det er i sig selv et glædeligt budskab og samtidig et signal om, at vi godt kan satse på mere resocialisering uden at det på nogen måde bør opfattes som luksuspræget, siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen.

-          Vi har de billigste åbne fængselspladser i Norden, og med mere end 1300 åbne fængselspladser har vi fortsat mulighed intelligent afsoning i tæt samspil med arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som er et effektivt særkende for dansk kriminalforsorg, når vi skal støtte kriminelle i at slippe den kriminelle løbebane, siger John Hatting.