Danskernes frygt for vold og kriminalitet er historisk lav!

KUN 29 procent af danskerne bekymrer sig meget om vold og kriminalitet. Den samfundsmæssige bekymring er således på sit laveste niveau nogensinde. Bekymringen var højest i 1993, hvor andelen af bekymrede danskere var på hele 72 procent.

Det viser rapporten ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2010.” Rapporten er blevet finansieret af Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet, og er gennemført i et samarbejde med Københavns Universitet.

Af rapporten fremgår det også, at risikoen for at blive udsat for vold inden for de seneste år er faldet til bare én procent. To tredjedele af volden er koncentreret til weekenden. Ligesom den mest ufredelige tid på døgnet er mellem klokken 22 og klokken fire om morgenen. Altså det tidspunkt, hvor flest har fri fra arbejde, og hvor nattelivet er livligst. Har man først en gang været udsat for vold, stiger risikoen for en gentagelse dog markant.

I en pressemeddelelse udtaler ministeren: ”Det er meget tilfredsstillende, at danskerne i dag bekymrer sig mindre for vold og anden kriminalitet. Rapporten viser, at danskerne generelt føler sig trygge i hverdagen. Jeg vil dog samtidig understrege, at vi har en stor opgave foran os i forhold til bekæmpelsen af kriminalitet.

Jeg mener, at vi skal blive langt bedre til at forebygge ungdomskriminalitet. Det er et område, hvor vi ønsker at gøre det bedre, end den tidligere regering. Målet er, at vi skal have færre ofre for kriminalitet, og vi skal sikre, at færre unge ender i en kriminel løbebane. Vi tror ikke på, at det hjælper at smide 14-årige børn i fængsel. I stedet vil vi tidligere sætte ind med et øget fokus på forebyggelse og styrke forskningen af den kriminalpræventive indsats,” siger Morten Bødskov og fastslår:

”I regeringen har vi et ønske om at skabe et endnu tryggere samfund med mindre kriminalitet. Vi vil derfor føre en retspolitik, der er helhedsorienteret og baseret på, at mennesker, der kan og vil forandre sig, skal have mulighed for det.

Du kan læse hele undersøgelsen her: http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Rapporter/Offerrapport_2010_01.pdf