Debat: Kvindefængsel nu, tak!

Hvor mange ydmygelser og voldtægter skal det til, før der reageres?

Dette bør være en politisk sag som alle fra Peter Skaarup til Pernille Skipper bare skulle tilslutte sig, men sådan forholder det sig desværre ikke.

Når vi foreslår et kvindefængsel i Danmark er det for at stoppe prostitution og overgreb på kvinder i fængslerne. Kvinderne er magtmæssigt i bunden i fængselshierarkiet, og der er ikke mange, der taler deres sag. Men det er aldeles uværdigt, at vi ikke straks løser disse menneskelige tragedier, som dagligt udspiller sig bag fængselsmurene. OG løsningen er ét kvindefængsel i Danmark, hvor misbrugsbehandling, lukket og åben afsoning samles, og hvor afsoningen er tilrettelagt således, at undervisning og beskæftigelse sigter mod kvindelige behov og ikke den mandsdominerede sysselsætning, som tilfældet er i dag. Det giver bedre resocialiseringsmuligheder, og projektet kan realiseres formedelst 20 mio. kroner. OMBYG nu et eksisterende fængsel og vis den nødvendige ansvarlighed. Hvor mange skrækkelige enkeltsager skal der til, før der reageres? Bare de seneste år har der konkret har fundet voldtægter sted. Der er også eksempler på, at kvinder har stærke fanger som kærester for på den måde at beskytte sig mod overgreb, men i realiteten indgår de i et prostitutionslignende forhold, som er en modydelse for beskyttelse. Dertil kommer sexchikane og andre ydmygelser. Det må da være stof til eftertanke, at vi er det eneste moderne demokrati i verden, som ikke har et kvindefængsel! [Debatindlægget er bragt i Politiken den 1. nov. 2012.]