Debat: SOMMERBALLON I UTIDE

VENSTRES forslag om, at der ikke længere skal gives strafrabat i sager med flere lovovertrædelser, kan da umiddelbart lyde som ret og rimeligt. Lur mig, om det ikke også var meningen. Men når man giver forslaget et virkelighedstjek, vil det koste samfundet et sted på den kedelige side af 1 milliard kroner at realisere - og det er kun i driftsomkostninger. Hertil kommer, at der skal bygges nye fængsler. Derfor gætter jeg på, at vi skal opfatte Venstres udspil som en noget håbløs sommerballon afsendt helt uden for sæsonen.

I 2010 koster det tæt på 3 mia. kr. at drive alle landets fængsler og administration. Forslaget er i øvrigt i direkte modstrid med justitsministerens nyanlagte linje, og derfor bliver jeg forvirret på et højere plan. Taler regeringen med to tunger, eller er justitsministeren ligefrem blevet banket på plads af statsministeren?

NORMALT fremsættes forslag om strafskærpelser i kølvandet på tragiske enkeltsager. I det her tilfælde har der ikke været en enkeltsag, som man kunne stå på ryggen af og skingert påberåbe sig strengere straffe. Der har heller ikke været et forsøg på et gennemarbejdet politisk forslag, men der skydes derimod med værdipolitiske spredehagl.

Men sandheden er, at forslaget hører til i samme kategori som de skadelige aktiveringsprojekter, hvor samfundet har spildt mere end 4 milliarder kroner, samtidig med at beskæftigelsesindsatsen er blevet ringere. I dette tilfælde er det penge lige ud af vinduet, samtidig med at vi med statsgaranti skaber unødigt mere kriminalitet, langt flere ofre - og mere utryghed i Vorbasse, på Vestegnen og i Whiskybæltet.