Der udspiller sig en julegyser i Kriminalforsorgen, ude på Blæstegnen!

På Pension Avedøre skal man spare en fjerdedel af personalet - Jeps, en fjerdedel! Det betyder at 2 ledige stillinger ikke besættes og at FIRE kolleger skal fyres. Så midt i oppyntning, julemad, dronningedage, COVID-19 restriktioner og håndtering af beboerne i den forestående højtid, som ofte giver anledning til tristhed og svære følelser af ensomhed, skal personalet også lige rumme bekymringer for deres fremtidige ansættelse.

Og hvorfor skal man så interessere sig for det?

 

Det skal man bl.a. fordi kriminalforsorgens nye centerdirektør, Lasse Boje i fredags udtalte, at vi i kriminalforsorgen altid skal overveje hvorfor vi gør som vi gør, og hvad opgaven er.

På Pension Avedøre udsluses indsatte som har  korte og lange afsoninger bag sig. De indsatte hjælpes tilbage i frihed, med alt hvad det indebærer af beskæftigelse, skole, bolig, familie, netværk, fritid og økonomi og ikke mindst at lægge fængselsvanerne af sig.

Og hvorfor gør pensionerne så det?

Det gør de fordi der er evidens for at udslusning nedsætter risiko for recidiv.

En besparelse på 25% af personalet påvirker naturligvis opgaveløsningen, det er klart. Så Kriminalforsorgen Sjælland har selvfølgelig gjort sig overvejelser over betydningen af besparelsen, eller... nårh nej...

Og det er så her julegyseren kommer ind - for det er som om personalet på Pension Avedøre dagligt åbner en kalenderlåge når de møder på arbejde, ikke med chokolade, men med dårlig kommunikation og besynderlige valg fra ledelsen.

De lokale TR på pensionen har forsøgt at råbe alle op, lokal ledelse, områdeledelse og koncernledelse. De har gjort et kæmpe arbejde og har faktisk fået nogle af lederne til tænke sig lidt mere om. Men det er svært at tænke sig om, hvis man ikke ved hvorfor man gør som man gør... og ledelser i kriminalforsorgen har stadig til gode at stille spørgsmål... Så nu har ledelsen besluttet at udskyde besparelsen til januar, men alligevel indført en reduktion i vagtplanen. Der er bare ingen der kan forklare hvorfor vi gør som vi gør, og hvad opgaven er!

Besparelser i januar kender vi alle til, men jeg har de sidste år hørt mere end én økonomichef sige, at hvis vi udskyder besparelser, skal vi bare spare endnu mere. Dette har institutionsledelsen dog afvist skulle være tilfældet, så hvorfor hastede det så i første omgang så voldsomt med at effektuere?

Personalet er tyndslidte, forundrede og i vildrede. Det ville de fleste være i en periode hvor man frygter en fyring.

Men jeg tror faktisk det værste er, at INGEN aner hvad der gemmer sig bag næste dags låge. For det er som om ledelsen/-erne skifter mening i takt med datoer i december, og at den ene ikke ved hvad den anden gør, og det er da helt tydeligt, at ingen overvejer hvorfor de gør som de gør, sådan som centerdirektør Lasse Boje ellers klogeligt kommunikerer.

Som ledelse skal man (udover at kunne vide og forklare hvorfor man gør som man gør) Guide og Støtte sine medarbejdere. Og ordet Ordentlighed er sågar tilføjet HR og ledelse i kriminalforsorgen. Alle 3 dele synes dog at være fuldkommen fraværende i den igangværende proces på Pension Avedøre!

Fagforeningerne forsøger at få ledelsen til at kommunikere med medarbejderne om hvordan man bedst løser opgaven med de nye konsekvenser. Vi forsøger at skabe en åben og gennemskuelig dialog, dog indtil videre uden held.

Personalet har kunne tilkendegive hvorvidt man evt. kunne forestille sig ansættelse andet sted i organisationen, kun for at finde ud af, at områderne ikke kan tale sammen, og dermed ikke kan love nogen en anden stilling!

Vi kan ikke anfægte ledelsesretten, men vi kan anfægte beslutningen og processen, helt som de lokale TR har gjort og gør, samt opfordre til dialog.


Og hvorfor gør vi så som vi gør?

Det gør vi fordi det er i dialogen man kan finde hensigtsmæssige og relevante løsninger.

 

KFF kan ikke ændre ledelsens beslutning om besparelser. Men det betyder ikke, at vi ikke blander os i dem, eller undlader at stille krav til ledelsen.
KFF vil gøre alt hvad vi kan for at sikre vores medlemmer og deres rettigheder.

 

Vi kender endnu ikke slutningen på denne julegyser, men jeg forudser desværre ikke en eventyrløsning med julemand og gaver.

Jeg håber dog personalet på Pension Avedøre i januar måned ved hvorfor man skal arbejde som man skal, og hvad opgaven er!

Mvh. Susan Helbert Henriksen, FTR og Kriminalforsorgsforeningens næstformand