Det er et faktum, at kriminaliteten i Danmark ikke falder ved det fyldte 15. år

Det betyder, at lavalderen i sig selv ingen præventiv virkning har.

”Det borgerlige forslag om en sænkelse af Kriminel Lavalder er decideret skadeligt. Der eksisterer ikke ét fagligt som sagligt redeligt argument for at sænke lavalderen” siger John Hatting formand for Kriminalforsorgsforeningen.

Så sent som i 1990 hævede den norske regering sin kriminelle lavalder fra 14 til 15 år efter længere tids debat. I Norge oplevede de i en periode en del ungdomskriminelle 14-årige, men de tog konsekvensen og hævede den kriminelle lavalder, og gjorde de 14 årige straffri, hvilket har været en medvirkende årsag til, at problemet er blevet mindre, siger John Hatting.

Det norske Socialdepartementet undersøgte i 1994 konsekvenserne af forhøjelsen. Konklusionerne var ikke soleklare, men de indebar et par overraskende erkendelser. Den registrerede kriminalitet blandt 14-årige faldt faktisk en anelse. Flertallet af de unge, der havde medvirket i undersøgelsen, havde ikke nogen anelse om, at den kriminelle lavalder havde ændret sig. Faktisk vidste flertallet heller ikke, hvad den var i forvejen. Det er et faktum, at kriminaliteten i Danmark ikke falder ved det fyldte 15. år. Det vil sige, at lavalderen i sig selv ingen præventiv virkning har.

Hertil kommer, at kriminaliteten for børn under 15 ikke fylder væsentligt i det samlede kriminalitetsbillede, og den har i øvrigt heller ikke været stigende de seneste 10 år. Faktisk har ungdomskriminaliteten aldrig været lavere!

www.b.dk/politiko/de-unge-risikerer-at-blive-mere-kriminelle-af-at-komme-i-faengsel

Når vi så ser på dem, der er kommet i myndighedernes varetægt, så taler statistikkerne deres eget tydelige sprog: Antallet af gengangere er bekymrende højt blandt de yngste kriminelle.

Ungdomskommissionen pegede eksempelvis på, at en tidligere retliggørelse af barnet i sig selv kan medføre en negativ kriminalpræventiv effekt. I stedet for at finde det bedste indgreb, bliver det til en kamp i retsvæsenet – sjældent til gavn for den bedste løsning. Samlet set eksisterer der ikke et eneste fagligt argument for at sænke den kriminelle lavalder.


politik.tv2.dk/2014-09-14-ekspert-om-boernedomstol-skaber-bare-flere-kriminelle

Dette fastslår ungdomskommissionen også på s. 661 i rapporten: "

Der findes ikke videnskabeligt belæg for at hævde, at den kriminelle lavalder påvirker kriminalitetsniveauet blandt unge".

Direkte skadelig at sænke kriminel lavalder: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/09/14/015545.htm

Hvis ambitionen er at komme ungdomskriminalitet til livs, er det en dårlig ide, lyder det fra Kriminalforsorgsforeningen:

www.b.dk/politiko/kriminalforsorgsforeningen-skoser-borgerligt-forslag-om-lavere-kriminel-lavalder