DF vil tvangsbehandle sexkriminelle

DF foreslår tvangsbehandling af sædelighedskriminelle

Forslaget, som førstebehandles i dag, går ud på, at personer, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn, skal underkastes tvungen behandling. Desuden skal dømte for pædofili fremover underkastes tvangsopsyn og fortsat tvangsbehandling efter løsladelse, såfremt risikovurderingen viser, at der er fare for tilbagefald.

Læs forslaget her: http://www.ft.dk/samling/20111/beslutningsforslag/B16/index.htm

En undersøgelse fra nov. 2009 viser, at 13 procent af de sædelighedsdømte, som er blevet løsladt i perioden 2004-2006 recidiver til ny frihedsstraf inden for en toårig periode. Til sammenligning viser kriminalforsorgens recidivopgørelser, at af dem som i perioden 2004-2006 er blevet løsladt efter en ubetinget dom, recidiverer mellem 35-39 procent til frihedsstraf inden for to år. Undersøgelsen viser således, at de sædelighedsdømte har et markant lavere recidiv til frihedsstraf end kriminalforsorgens samlede klientel.

-    En rapport om sædelighed kriminelles recidiv understreger, at straffenes længde i dag ser passende ud. Man skal aldrig hæve strafniveauet uden en grundig analyse, og en undersøgelse viser, at to år efter er kun 3 procent af de sædelighedsdømte recidiveret til ligeartet kriminalitet, og det er nok noget nær det laveste tilbagefald inde for alle typer af kriminalitet, siger John Hatting.

-    Herstedvester har en kønsdriftsdæmpende behandling, som ligeledes virker efter hensigten. Der har vidst kun været ét eneste tilfælde nogensinde med tilbagefald, som i øvrigt ikke kan tilbageføres til øget kønsdrift, så også her fungerer indsatsen, siger John Hatting.

-    I dag løslades en hel del sædelighedsdømte med vilkår om sexologisk behandling, og indgår de ikke i behandlingen får de helt enkelt ikke prøveløsladelsen. Det meget lave tilbagefald til ny kriminalitet understreger, at den sexologiske behandling altovervejende virker, siger John Hatting.

-    Man skal huske på, at straf i lovens forstand er bøde eller fængsel og ikke andre tvangsmæssige påhit som politikere og andre af uvisse årsager måtte finde virksomme. Man kan tale om at øge straffens varighed, men det er aldeles absurd at tale om tvang. Man kan ikke tvinge folk til indsprøjtninger. Tænk, hvilke monstre, vi potentielt løslader – hvilket had de opbygger til system og samfund, hvis de tvangsmedicineres. Alle psykologiske og psykoterapeutiske tilgange bygger på frivillighed, ellers opnår man ganske enkelt ikke resultater – snarere tværtimod, siger John Hatting.

-    Alt arbejde med straffede bygger på et Normalitetsprincip, som handler om, at afsoningen i så høj grad som mulig skal ligne det omkringliggende samfund – det skal altid være en rettesnor for måden afsoningen tilrettelægges. Frihedsberøvelsen er straffen. Vi kan ikke pine folk, eller på anden måde tvinge mennesker til at stoppe deres ugerninger, siger John Hatting.

-    Jeg har den allerdybeste respekt for ofre og deres nærmeste, og derfor skal debatten om strafniveau og behandlingsformer bygge på saglighed, så vi kan holde recidivet så langt nede som overhovedet muligt, siger John Hatting
-    
DR´s omtale: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/01/17/102110.htm