Efter Pinse bliver det hverdag igen i pensionerne

Udslusningspensionerne åbner for udgang og besøg den 2. juni.

I en pressemeddelelse oplyser Kriminalforsorgen, at nu vender pensionerne tilbage til en mere normal hverdag. Normaliseringen af hverdagen i pensionerne betyder, at der gradvist åbnes for alle typer af udgange for beboere. Det indbefatter frigang til uddannelse eller arbejde, fritids-frigang, indkøbsudgang og udgang til nære pårørende.

 

Beboere i pensioner kan også begynde at modtage besøg på normale vilkår.

 

"Jeg er glad for, at vi nu også i pensionerne kan tage det næste skridt i en gradvis normalisering af driften", udtaler fg. direktør i kriminalforsorgen Lykke Sørensen i pressemeddelelsen.

"I Kriminalforsorgsforeningen er vi glade for, at pensionerne åbner for besøg og udgange, så beboerne igen passe arbejde og have god og tæt kontakt til familien. Det er afgørende for god udslusning, som vi ved minimerer recidivet", siger fmd. John Hatting.