Etatsudvalget støtter to studieture med i alt op til kr. 75.000,-

Den 17. marts 2020 udløber fristen for at søge om støtte til studieture for perioden juli 2020 – juni 2021.

Planlægger du og kollegerne en studietur i perioden juli 2020 til juni 2021, kan I nu søge om tilskud.

 

I år er det kriminalforsorgsområderne Sjælland og Hovedstaden, der kan søge om tilskud. Der tildeles højest 37.500 kr. pr. studietur med deltagelse af op til 30 ansatte.

 

Etatsudvalgets Fritidsudvalg anbefaler, at der planlægges ture til lande, der ligesom kriminalforsorgen herhjemme oplever en væsentlig udvikling. Det kan for eksempel være England, Skotland, de nordiske og baltiske lande eller Polen. Læs mere om de nærmere betingelser på intranettet.