Eva Smith har startet en underskriftsindsamling: Nej til 'børnefængsel'!

Politiet skal ikke kunne stille 10-14-årige børn over for et nævn, der alene på grundlag af politiets mistanke om kriminalitet udmønter ”mærkbare reaktioner”, herunder at børnene kan anbringes på en lukket institution.

Gå direkte til underskriftsindsamlingen her: www.skrivunder.net/nej_til_bornefangsel

”Mit billede af retssikkerheden i Danmark gået i 1000 stykker”, skriver Eva Smith for nylig i et særdeles velargumenteret debatindlæg i Politiken.

Eva Smith, professor emerita ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, skriver videre i debatindlægget, at det politiske forslag er fint pakket ind i svulstige floskler om ”forebyggende indsats” og ”vise de unge vejen væk fra kriminalitet og tilbage i fællesskabet”. Der tales naturligvis heller ikke om straf, men om ”mærkbare reaktioner”.

Samtidig tales om børnenes farlighed ”Der er børn, som fra 10-års alderen har en så negativ og kriminel adfærd, at de begår personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet, dvs. f.eks. voldelige overfald, voldtægt mv.”

10 år. Voldtægt? Tilsyneladende aner politikerne ikke, hvordan et 10årigt barn ser ud – men jeg kan oplyse, at de altså ikke er ret store. Det angives, at børn på 10-11 år begår (altså mistænkes for) ca. 40 alvorlige forbrydelser om året. Jeg opfordrer justitsministeren til at lægge tallene for de enkelte forbrydelseskategorier fra sidste år frem. Så kan vi også se, hvor mange voldtægter der er.

Læs hele debatindlægget her: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6628607/%C2%BBMit-billede-af-retssikkerheden-i-Danmark-er-g%C3%A5et-i-tusind-stykker%C2%AB  

Eva Smith har også udarbejdet en grafisk oversigt over reformens væsentligste ændringer: http://forsete.org/wp-content/uploads/2018/08/Justitsministeriets-skema-over-reformens-%C3%A6ndringer-af-den-nuv%C3%A6rende-retstilstand-og-Eva-Smiths-bem%C3%A6rkninger-til-dette-skema.pdf

Vi kan også opfordre til at læse Retspolitisk Forenings debatindlæg, der ligeledes har været bragt i Politiken: http://www.retspolitik.dk/boernefjendsk-reform-er-paa-kant-med-konventionerne/