FÆNGSELSLÆRERE uddannes i de nye vilkår

I næste uge mødes tillidsrepræsentanter for fængselslærerne fra hele landet og drøfter, hvordan vi skal håndtere de nye vilkår.

Efter lockouten og det efterfølgende lovindgreb møder lærerne en helt ny virkelighed, når de kommer tilbage fra sommerferie.

Den 1. august træder de nye arbejdstidsregler i kraft.

Kriminalforsorgsforeningen klæder derfor TR fra alle fængsler på til den nye opgave, for konstruktivt at kunne varetage kollegernes interesser, og sikre et fortsat godt arbejdsmiljø, hvor der selvfølgelig også skal være plads til høj kvalitet i undervisningen.