Fængselsundervisning resocialiserer!

Der er ikke gennemført danske effektevalueringer af undervisningen, som indsatte modtager i fængslerne, men store amerikanske studier viser, at 1 dollar givet ud, giver mere end 15 igen.

Da der for nogle år siden blev investeret i fængselsundervisningen i Danmark, var det med afsæt i solid viden fra forskningen og praksis. Ud over den danske viden, sblev den tilgængelige viden understøttet af solide amerikanske effektstudier, der påviste, at hver gang man investerer én dollar i fængselsundervisningen, er afkastet på mere end 15 dollars.

 

Se med her: http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2012/Resocialiseringsrapport%20%202012.pdf

 

 

Der er således tale om, at samfundets investeringer er sjældent godt givet ud.

 

-      Vi har tidligere haft et slogan, der lød, at undervisning resocialiserer. Sandheden er, at det er mere end sandt. Undervisningen resocialiserer og får løsladte i job. Det er de to vigtigste ting, som vi kan ønske os. Man stopper med at være kriminel og begynder at bidrage til samfundskagen – det fås ikke meget bedre, siger formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting.

 

-      Vi ved at undervisning virker, og derfor ønsker vi at politikerne opprioriterer undervisningen i fængslerne, så vi får endnu flere ud af kriminalitet og ind i samfundet, siger John Hatting.

 

-      Undervisning og uddannelse er noget af det mest virksomme i alle samfund, og derfor er det selvfølgelig heller ikke nogen undtagelse, at det har en kæmpe effekt på indsatte. Det siger sig selv, siger John Hatting.