FASE 2: Orientering efter Regeringens udmelding om fase 2 i genåbningen den 07. maj 2020.

Samtlige medarbejdere i Kriminalforsorgen har her til aften modtaget en mail direkte fra fg. direktør Lykke Sørensen. Vi bringer den her i sin helhed, da ikke mindst en del civile medarbejdere ikke kommer på arbejdspladsen i denne tid, og derfor ikke har mulighed for at læse e-mails.

 

Her følger mailen til orientering:

 

 

 

Fra: Lykke Sørensen
Sendt: 7. maj 2020 20:02 Til: #000dfk-Alle brugere, Kriminalforsorgen
Emne: Orientering efter regeringens udmelding om fase 2 i genåbningen.

 

 

 

Kære alle [til samtlige ansatte i Kriminalforsorgen]

 

 

 

Som mange sikkert har hørt, er der nu indgået en politisk aftale om fase 2 i genåbningen af Danmark.

 

 

 

Med mindre I hører nærmere fra jeres nærmeste leder, skal alle fortsætte arbejdet efter de samme retningslinjer som hidtil, hvad enten det er tjeneste på arbejdsstedet eller hjemmefra.

 

 

 

Som bekendt har kriminalforsorgen ikke på noget tidspunkt været lukket. Selv om vi har haft et stop for nye tilsigelser til afsoning, har vi fortsat mange indsatte, der er også indsat nye arrestanter, og mange andre arbejdsopgaver er udført hjemmefra.

 

 

 

På grundlag af den politiske aftale den 17. april påbegyndte kriminalforsorgen tilsigelser af dømte fra fri fod. Tilsigelserne sker sundhedsmæssigt forsvarligt efter en plan om gradvis og kontrolleret genåbning, der løbende vurderes og justeres efter behov og erfaringer med nyindsættelserne.

 

 

 

Der er indtil i går indkaldt ca. 70 ud af en samlet ventende gruppe på ca. 530 personer. Sager om vold, voldtægt – og overtrædelse af våbenlovgivningen prioriteres først sammen med dømte med bandetilknytning.

 

 

 

Der er 160 modtagepladser til de nyindsatte fordelt i åben og lukket regime. De først tilsagte er mødt ind i særlige de modtagepladser, hvor de som udgangspunkt sidder 14 dage indtil videre overførsel. Det giver det bedst mulige grundlag for at konstatere potentiel smitte, også fra umiddelbart raske smittebærere. Pladserne er indrettet, så de nyindsatte ikke har fysisk kontakt med hinanden eller andre indsatte.

 

 

 

I ved sikkert også, at der fra den 18. maj åbnes gradvist for besøg til indsatte. Det sker også på grundlag af en sundhedsfaglig vurdering med strenge krav til de fysiske rammer og til rengøring. Indsatte i arrester, fængsler og pensioner, som har mindreårige børn, får som de første mulighed for at få ét uoverværet besøg hver 14. dag af to børn under ledsagelse af én voksen. Det gælder også for indsatte i aldersgruppen 15-17 år, der kan få besøg af to nærtstående pårørende.

 

 

 

Ligesom i resten af samfundet er genåbningen af vores institutioner en kompleks opgave, og jeg vil gerne understrege, at vi er parate til at bremse op for åbningen, hvis vi ser tegn på smittespredning. Modsat vil vi også gradvist kunne åbne yderligere op, hvis udviklingen fortsætter i en positiv retning.

 


Der ydes en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med håndteringen af COVID-19 krisen i kriminalforsorgen. En opgørelse fra i dag viser, at de tiltag, der indtil videre er iværksat, har båret os igennem krisen uden større problemer med sygdom blandt ansatte eller indsatte. Det er jeg på alle måder utrolig glad for.

 


Tal fra i dag viser, at der ud af kriminalforsorgens ca. 4.450 ansatte er 11 sygemeldte med symptomer, der kan være tegn på smitte med COVID-19. Der er 34 ansatte i karantæne. I alt har 58 ansatte fået en arbejdsgivererklæring til test for COVID-19, heraf er 1 testet positiv. Og så har 7 ansatte meddelt om positiv test via egen læge. Resultaterne af test taget som led i den nationale teststrategi, som alle i kriminalforsorgen frivilligt kan deltage i, kender vi ikke. På nuværende tidspunkt er 38 indsatte testet, heraf har 1 været positiv.  Der er i dag 3 indsatte, der er udelukket fra fællesskab pga. symptomer, og 25 isolerede nyindsatte fra fri fod.

 

 

 

Generelt er sygefraværet i kriminalforsorgen lavere end normalt i denne periode, og det er med at sikre stabiliteten i en tid, hvor kriminalforsorgen befinder sig i en ekstraordinær situation.

 

 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke jer for den store indsats i en tid, hvor det både er vanskeligere at være ansat og indsat, og hvor mange opgaver kan være vanskeligere at gennemføre hjemmefra.

 

 

 

http://www.kff.dk/fileadmin/user_upload/Krfo.png