Finansministeriet lockouter Fængselslærerne!

Finansministerens embedsmænd og forhandlerne fra LC/CO10 nåede kun at opholde sig godt fem timer i Forligsinstitutionen, inden Forligsmand Mette Christensen kunne konstatere at forhandlingerne var brudt sammen. På samme måde som det var tilfældet ved de kommunale og regionale forhandlinger, der brød sammen i flere omgange fredag aften.

Lærernes formand er ifølge bladet Folkeskolen rystet over den manglende forhandlingsvilje fra Finansministeriets side.

"Vi har ligesom på det kommunale område tilbudt en model, hvor den enkelte skoleleder kan fordele forberedelsestiden ud fra en fast pulje på skolen. Herudover har vi bare bedt om at få samme regler og bestemmelser som medarbejdere på det øvrige statslige arbejdsmarked. Det er præcist, hvad arbejdsgiverne har efterspurgt", siger DLF-formand Anders Bondo Christensen til Folkeskolen

"Hvis Finansministeren ærgrer sig over sammenbruddet i dag, burde han have overvejet hvilket snævert mandat han udstyrede sine embedsmænd med. Det er tydeligt, at Lærerforeningen har strakt sig langt i forsøget på at møde arbejdsgivernes krav. Desværre forgæves", siger Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF.

Hun finder det absurd, at finansministeren til stadighed fremhæver resultatet for Gymnasieskolernes Lærerforening.

"Det var en aftale, som gymnasielærerne fik proppet ned i halsen, og som deres repræsentantskab efterfølgende stemte nej til", siger Bente Sorgenfrey.