Fire Fagforeningsformænd besøgte Retsudvalget i dag

Fra venstre: Rita Bundgaard, HK Stat, Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening, John Hatting, Kriminalforsorgsforeningen og Bo Sørensen, Fængselsforbundet.

Formændene for HK Stat, DS, Fængselsforbundet og Kriminalforsorgsforeningen var torsdag inviteret til at give deres bud på indhold i den nært forestående politiske aftale om Kriminalforsorgens økonomi for de kommende fire år.

Kriminalforsorgen er i krise. Det var budskabet fra de fire forbundsformænd på dagens møde med Retsudvalgets medlemmer.

HK vil af med omprioriteringsbidraget og understregede samtidig at administrativt arbejde skal udføres af ansatte med en administrativ uddannelse. Fængselsforbundet ønskede flere betjent. Dansk Socialrådgiverforening gjorde det soleklart, at socialt arbejde gør en forskel. Fra os i Kriminalforsorgsforeningen har budskabet, at vi skal gøre det, der virker.

Det kan siges helt kort. Vi skal have de indsatte ud af kriminalitet og ind i samfundet, sagde formand John Hatting og tilføjede, at vi som bonus får et tryggere samfund.

Retspolitikerne fra begge sider af det politiske spektrum stillede spørgsmål om hvordan vi løser den akutte krise, og det kan roligt siges, at de fik rigtig mange gode bud med hjem til de kommende forhandlinger. Mads Bilstrup fra DS svarede: Giv os tiden til at udføre arbejdet ordentligt, så bliver resultaterne selvfølgelig også hurtigt bedre. Rammerne for arbejdet skal også være i orden. Det kræver supervision. Vi vil ikke gå ned med flaget, vi vil blive i faget.

Rita Bundgaard fra HK Stat bemærkede: Situationen er uholdbar for både ansatte og indsatte, og derfor også dyr for samfundet på den korte og lange bane. Udfordringerne er massive og kan kun løses i et tæt samspil mellem alle faggrupper.

Formand for Kriminalforsorgsforeningen John Hatting havde medtaget en række bud på hvordan der kunne tilvejebringes 1000 nye pladser – og vel at mærke 1000 pladser uden for fængslerne, for som han sagde: - Lad os gøre det klogt og nedbringe kriminaliteten samtidig med, at vi løser kapacitetsproblemet. Det vigtigste er at skabe bedre overgange til frihed. Det kræver udslusningsfængsler, flere i fodlænke og flere prøveløsladelser.

Herefter havde han et indlæg om, at undervisning virker. Det er noget af det mest virksomme til at få indsatte ud af kriminalitet og ind i det fællesskab, som vi kalder samfundet.

I fængslerne skal vi styrke undervisningen og uddannelsesindsatsen af de indsatte. Husk på, at det er unge mennesker, sagde John Hatting. – Det er decideret dumt, at de spilder deres ungdom og går til af kedsomhed i fængslerne. Næh, de skal selvfølgelig hjælpes til at komme i gang med skolegang og arbejde, så de har noget at rive i efter endt afsoning. Så enkelt er det!