Flest lærere på efterløn

I forebyggelsesfonden er lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger udpeget til at være nedslidningstruet pga. psykiske belastninger. Det er Danmarks Nationale forskningsinstitut, der har udvalgt faggrupperne.

En tredjedel af det samlede sygefravær i Danmark primært skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø.

Andelen af over 60årige på førtidspension i Sverige og Norge er væsentligt højere end i Danmark. Fx er 23 pct. af 60 årige mænd på førtidspension i Norge, mens det kun er 11 pct. danske mænd. Kilde: Nordisk socialstatistisk komité.