Forligsmanden udsætter konflikten for anden gang

De varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger

 

I brev af 17. april 2018 fra Forligsinstitutionen om 2. udsættelse af varslede arbejdsstandsninger var der en fejl i datoen for en strejke, såfremt perioden udløber uden resultat. Datoen var oplyst som d. 8. maj 2018, men den skal være 6. maj 2018. Det er rettet i vedlagte brev.

Forligsmanden oplyser, at efter at have rådført sig med de to øvrige forligsmænd, har hun besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil to uger, jf. § 4, stk. 5, i lov om mægling i arbejdsstridigheder.

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af to ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018

 

 

Se brevet fra forligsinstitutionen