Forligsmanden udsætter konflikten med to uger.

Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtesagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018

Den af fagforeningerne varslede strejke den 4. april og den efterfølgende lockout fra arbejdsgivers side den 10. april er udsat i 14 dage.

Det melder Forligsinstitutionen onsdag aften efter dagens møde med statens forhandlere. .

Arbejdsstandsninger kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de to uger. .

Med forligsmandens udsættelse på 14 dage er det nu vundet to uger til videre forhandlinger. .

Jeg håber, at vi med de to uger til videre forhandlinger vil opnå et brugbart resultat, så der fremover skabes en ordentlig ramme om lærernes arbejdstid, at en hver tvivl om frokostpausen bliver elimineret og der også bliver udsigt til reelle lønstigninger for samtlige offentlig ansatte, siger John Hatting, formand for Kriminalforsorgsforeningen. .

Skulle parterne være så langt fra hinanden i løbet af de to uger, at der ikke er udsigt til at blive enige, kan en konflikt iværksættes fem dage efter forhandlingernes sammenbrud

Se forligsmandens pressemeddelelse her:

www.forligsinstitutionen.dk/meddelelser/pressemeddelelse-28-marts-2018.aspx